فرم درخواست کار

چنانچه درخواست کار در شرکت را دارید لطفا فرم زیر را پر کنید و برای ما ارسال کنید

ایمیل واحد کاریابی
job@fjrgrp.com
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
فایل رزومه

فرمت مجاز برای آپلود pdf در حجم تا ۱۰ مگابایت