اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی : 
مشهد، خیابان ملک الشعرا بهار، بین ملک الشعرا بهار 52 و 54، پلاک 59 
                                          
تلفن مستقیم :                                                    
05138555630-7